По повод „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ – община Харманли, съвместно с „Екоресурс Харманли“ организира посещение на сепариращата инсталация за преработка на отпадъци на регионално депо Харманли на ученици от III клас, НУ „Алеко Константинов“.
Г-жа Даниела Борисова – Управител на „Екоресурс Харманли“ ЕООД направи презентация, за да запознае децата с пътя на отпадъка от разделното събиране до рециклирането му и им разясни как да се намали и предотврати образуването на нови отпадъци, за да запазим нашата планета чиста.
Децата научиха една нова за тях дума „Компостиране“ и от какво се получава и за какво служи компоста. След това разгледаха сепариращата инсталация и всички етапи от процеса на обработката на отпадъка.
Всяко дете получи брошури с информация за управлението на отпадъците, тефтерче от рециклирана хартия и др.