ЕКОИНИЦИАТИВАTA „ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА“ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО С ПОВЕЧЕ ОТ 2200 КГ РАЗДЕЛНО СЪБРАН ОТПАДЪК!

За четвърта поредна година Общинско дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД и Община Харманли насърчиха разделното събиране на отпадъци сред деца, ученици и възрастни.

Днес, всеки предал поне 2 кг правилно сортирани пластмаса и хартия в двата мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци получи интересна награда – дръвче за засаждане, компост, блокче за рисуване, книжка, тетрадки, химикали и много други.

Доброволците предадоха общо 2200 кг хартия и пластмаса, които ще бъдат извозени до сепариращата инсталация за предварително третиране и рециклиране. Така непотребните опаковки, стари вестници и тетрадки се превръщат в суровини за нови продукти!

Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД благодарят на всички подкрепили инициативата и обещават да организират още много  други!