Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Харманли

„Екоресурс Харманли“ ЕООД гр.Харманли е търговско дружество със 100% общинска собственост.

Работен процес

За дружеството

Дружеството е с предмет на дейност: управление, организиране, събиране, сортиране, третиране, изкупуване и продажба на всички видове отпадъци от опаковки, отпадъци от системите за разделно събиране , от количествата отпадъци отделени от сепарирането на смесени битови отпадъци на регионално депо Харманли. „Екоресурс -Харманли“ ЕООД, създадено с решение на Общински съвет Харманли.

Приетите за териране и обработени отпадъци  от всички общини в Регионалното сдружение са около 20 000 тона/г.

“Екоресурс Харманли“ ЕООД съвместно с община Харманли организира кампании за повишаване на екологичната култура и съзнание на децата, учениците и гражданите.
Основната цел на предприетите екоинициативи е формирането на трайни екологосъобразни навици.

ТРЕТА ПОРЕДНА ЕКОИНИЦИАТИВА ЗА БЕЗПЛАТНО РАЗДАВАНЕ НА КОМПОСТ/БИОТОР/, ПРОИЗВЕДЕН ОТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ТРЕТА ПОРЕДНА ЕКОИНИЦИАТИВА ЗА БЕЗПЛАТНО РАЗДАВАНЕ НА КОМПОСТ/БИОТОР/, ПРОИЗВЕДЕН ОТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ От 01.03.2024 г. до 06.04.2024 г. - Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД, организират кампания за безплатно раздаване на...

Компост- биотор

Уведомяваме Ви,че общинско дружество “Екоресурс Харманли”продава компост/ биотор/ в следните разфасовки: Насипен компост – 1 тон – 90 лв. В чували по 30 кг /за 1 тон – 120 лв. Опаковка от 3 литра - 1,10 лв. Опаковка от 10 литра - 3,50 лв. Опаковка от 20 литра - 6,00...

ЕКОИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА“

ЕКОИНИЦИАТИВАTA „ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА“ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО С ПОВЕЧЕ ОТ 2200 КГ РАЗДЕЛНО СЪБРАН ОТПАДЪК! За четвърта поредна година Общинско дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД и Община Харманли насърчиха разделното събиране на отпадъци сред деца, ученици и възрастни....

Кампания компост

От  01.03. до 08.04.2022 г - Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД организират кампания за безплатно раздаване на компост за всеки отделен имот, на който до 31.03.2022 г са заплатени пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци за 2022 г....

Деца, ученици и граждани се включиха в екоинициативата „Заедно за природата“ организирана от Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД

Днес 18.09.2020 г - деца, ученици и граждани се включиха в екоинициативата "Заедно за природата" организирана от Община Харманли и "Екоресурс Харманли" ЕООД. В двата мобилни центрове бяха предадени общо - 720 кг хартия и пластмаса. За проявената активност бяха...

Чисто. Ефективно.

Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, предаване за на отделените рециклируеми отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

ДейностРаботен процес