За контакт

Използвайте данните по-долу, или ни пишете чрез формата за контакт.

гр. Харманли
6450

ecoresurs.harmanli@abv.bg
0898667799

Изпратете ни съобщение

Попълнете формата за контакт, ще ви отговорим в най-кратък срок.

GDPR

Чисто. Ефективно.

Основната дейност на дружеството е третиране на отпадъците в т.ч приемане на семесени битови отпадъци, отпадъци от опаковаки, обработване, сортиране, балиране, предаване за на отделените рециклируеми отпадъци за последващо рециклиране и отделяне на РДФ.

ДейностРаботен процес