ХАРМАНЛИ – ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ХАРМАНЛИ – ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Национален форум по актуални въпроси, касаещи управлението на отпадъците и опазването на природната среда събра общински експерти в областта на екологията от цялата страна в Харманли. Форумът бе открит от Кмета на Община Харманли Мария Киркова. „Опазването на околната...

В Община Харманли вече са поставени първите 2 /два/ мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата /физически лица/.

В Община Харманли вече са поставени първите 2 /два/ мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата /физически лица/. Дейността се осъществява от Общинско дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД. Чрез мобилните центрове се предоставя...

Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД стартират еко играта „Мега Еко“ за децата от детските градини и учениците от първи до шести клас

Целта е младите и подрастващите да бъдат приобщени към различни екологични каузи. Също така е важно децата да си изградят полезни навици. Един от тях е разделното събиране на отпадъците. Играта „Мега Еко“ се организира съвместно от община Харманли и „Екоресурс“ ЕООД....