В Община Харманли вече са поставени първите 2 /два/ мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата /физически лица/.
Дейността се осъществява от Общинско дружество „Екоресурс Харманли“ ЕООД.
Чрез мобилните центрове се предоставя достъпна услуга за гражданите, близо до домовете им, които могат да предават почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство.
Центровете ще приемат в различни контейнери – хартия, пластмаса, стъкло, метали, мазнини, електрическо и електронно оборудване, /ютии, ел.отоплителни печки, компютри, вентилаторни печки, телефонни апарати, сешоари/, опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок, стари термометри, тонер касети/, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци /дррехи, обувки/, едрогабаритни отпадъци, негодни батерии и акумулатори и др.
Мобилните центрове работят без външно захранване, тъй като са снабдени със слънчеви батерии и акумулатор. В тях ще работи по един оператор, който ще информира гражданите за услугата по приемането на разделно събраните отпадъци.
Основната цел е намаляване количествата отпадъци, предназначени за депониране, увеличаване на последващото оползотворяване на рециклируемите отпадъции и опазване на природата от замърсяване с вредни и опасни вещества.
Изграждането на мобилните центрове е иновативен подход, който Община Харманли прилага в програмата си за управление на отпадъците и на практика изпълнява изискването в Закона за управление на отпадъците, според което общините трябва да организират площадки за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата.
Мобилните центрове се намират на следните адреси:
1. кв.Тракия, непосредствено до паркинга на Лидъл /стария пазар/
2. На кръстовището на бул.“България“ и ул.“Люле Бургас“ до фасадата на бл.82 „/срещу лечебницата/
Работното време на мобилните центрове ще бъде:
От вторник до събота
От 9.00 часа до 18.00 часа
Обедна почивка 13:00 часа -14:00 часа
Почивни дни:Неделя и Понеделник