По повод Международния ден на Земята – 22 април, днес общинско дружество „Екоресурс Харманли“ съвместно с община Харманли, организира екоинициатива за децата от група “ Калинка“ на детска градина „Детски свят“, на която децата се запознаха под формата на игри и разговор с екологията и опазването на природата, разделното събиране на отпадъците и предаването им за рециклиране. Посетихме заедно мобилните центрове за предаване на разделно събрани отпадъци.
Срещата беше интересна и полезна за децата и за повишаване на екологичното възпитание и съзнание у тях. Всяко дете получи образователна книжка за разделно събиране на отпадъците, брошури за предаване на отпадъците в мобилните центрове, тениски и др.