Община Харманли отбеляза Международния ден на Земята – 22 април, чиято цел е обединяване на хората на планетата в защита на околната среда. По повод честването, „Екоресурс Харманли“ организира посещението на учениците от VI „а“ клас от СУ „Неофит Рилски“ на сепариращата инсталация за преработка на отпадъци на регионално депо Харманли и засаждането на дръвчета.
Г-жа Даниела Борисова – Управител на „Екоресурс Харманли“ ЕООД представи презентация относно „пътя“ на отпадъка от изхвърлянето му в контейнера за разделно събиране до рециклирането му. Тя разясни на учениците как могат да намалят своя екологичен отпечатък и им напомни за двата пункта в града, които приемат разделно събрания боклук – пластмаса, стъкло и хартия.
Всяко дете получи брошури с информация за управлението на отпадъците, тениска и тефтер, които да им напомнят за това колко важно е разделното събиране и рециклирането на боклука за природата и нашата планета Земя.