Целта е младите и подрастващите да бъдат приобщени към различни екологични каузи. Също така е важно децата да си изградят полезни навици. Един от тях е разделното събиране на отпадъците.
Играта „Мега Еко“ се организира съвместно от община Харманли и „Екоресурс“ ЕООД. За малките приятели на природата е осигурен транспорт, с който ще могат да посетят Регионалното депо за неопасни отпадъци в Харманли. Там те ще видят как работи сепариращата инсталация, която отделя хартията, пластмасата и стъклото. Участниците ще получават електронен код за участие. С него те ще могат да се включат в играта. Регистрирани за участие във финала ще бъдат само учениците, които са дали повече от 15 верни отговора на зададените им въпроси.
Победителите в играта за ученици от 1-ви до 6-и клас ще получат индивидуални награди. Това са три таблета, 5 ваучера по 50 лева и 50 книги.
Трите детски градини в Харманли ще се състезават с проекти за създаване на еко кътове. Община Харманли е осигурила три парични награди, които ще се използват за реализиране на проектите. Продължителността на играта „Мега Еко“ е един месец.