ТРЕТА ПОРЕДНА ЕКОИНИЦИАТИВА ЗА БЕЗПЛАТНО РАЗДАВАНЕ НА КОМПОСТ/БИОТОР/, ПРОИЗВЕДЕН ОТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

От 01.03.2024 г. до 06.04.2024 г. – Община Харманли и „Екоресурс Харманли“ ЕООД, организират кампания за безплатно раздаване на компост/биотор/ за всеки отделен имот, на който до 31.03.2024 г. са заплатени пълния размер на дължимите данък сгради и такса битови отпадъци за 2024 г.
Гражданите на Община Харманли, могат да получат 3 литра безплатен компост /естествен наторител за растенията в дома или градината/, произведен от общинско дружество „Екоресурс – Харманли“ ЕООД.
Необходимо е да представите документ за платени данък сгради и такса битови отпадъци, както и документ за самоличност, в един от двата Мобилни центъра за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, находящи се до паркинга на Лидл и до Ветеринарната лечебница, от където ще получите компоста.

Уведомяваме Ви, че можете да закупите от Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли компост /биотор/ в следните разфасовки:

Насипен компост – 1 тон – 90 лв.
В чували по 30 кг /за 1 тон – 120 лв.
Опаковка от 3 литра – 1,10 лв.
Опаковка от 10 литра – 3,50 лв.
Опаковка от 20 литра – 6,00 лв.

Компоста е подходящ за наторяване на земеделски площи, лозя, разсадници, с цел увеличаване на добива и по качествена продукция.
Качеството на произведения компост, се контролира от акредитирана лаборатория.

За по големи количества компост – безплатна доставка на място в рамките на община Харманли.