Национален форум по актуални въпроси, касаещи управлението на отпадъците и опазването на природната среда събра общински експерти в областта на екологията от цялата страна в Харманли.
Форумът бе открит от Кмета на Община Харманли Мария Киркова. „Опазването на околната среда и стремежът към непрекъснато подобряване на качеството на отделните компоненти от нея трябва да бъде ключов приоритет в работата на местните власти. Вие пък сте професионалистите, на които разчитаме да се реализират устойчивите политики по места, за да живеем в синхрон с природата и да реализираме ефективни мерки за нейното опазване.“ подчерта градоначалникът и пожела на присъстващите приятни и полезни минути в работната среща. Изпълнителният директор на АСЕКОБ Николай Сиджимов благодари на местната власт за добрата организация на събитието.
Програмата на конференцията включваше интересни презентации, свързани със защитени зони, редки растителни и животински видове, подробно представени от Даниела Борисова, Управител на Общинско Дружество „Екоресурс – Харманли“ ЕООД, която отново бе преизбрана за член на Управителния съвет на Асамблеята.
Малко по-късно те посетиха Регионалното депо за отпадъци и Мобилните центрове за отпадъци от домакинствата и се запознаха на място с дейността на предприятието.